Formandens beretning 2012

Formandsberetning 2011/12:
Det har været et spændende år at være medlem af bestyrelsen.
Det har været et år med mange aktiviteter og især nye. Overskriften har været, at synliggøre selskabet mest muligt.
At få den viden og kunnen om, hvad vores selskab kan og arbejder for, ud til en større kreds af interesserede. At få flere medlemmer.
Af større ting kan nævnes:

  • Vi har afholdt international kongres.
  • Startet hjemmeside
  • Afholdt Skagen seminar
  • Startet 3 årig uddannelse af supervisorer
  • Flyer om selskabet er næsten færdig til at lægge på hjemmesiden.
  • Introduktionsseminarer i samtalebehandling ligger i støbeskeen.

Vi var værter sidste år i april for ”1. international biennale Balint group leadership konference”. Det blev en stor succes på mange planer. Både organisatorisk og indholdsmæssigt. Der kom 50 deltagere fra mange lande også oversøiske, og også danske deltagere. Temaet var supervisors rolle. Diskussion af supervisors funktion og af hvordan supervisors rolle udvikler sig i en gruppe.
Til efteråret er der opfølgning i Belgien i oktober. Tove er med i planlægningsgruppen.
Hjemmesiden fungerer nu. Vi har dog stadig problemer med at få indarbejdet procedure omkring opdateringer.
Her er tilgængelige oplysninger om aktiviteter, selskabets historie, viden om samtale og supervision, e-books, indlæg og referater fra kongresser, og nyttige links, mm.
Vi arbejder på at få oplysninger om supervisorer og grupper ind på siden.

Det årlige seminar på Skagen havde 9 deltagere sidste år. Og var igen en succes.
Jeg har taget annoncen med til uddeling.
I november sidste år startede den 3 årige supervisoruddannelse på Klitgården med 7 deltagere.
For Søren, Tove og mig i planlægningsgruppen har det været en spændende og udfordrende tid. Pga deltager antallet er det kun Tove og mig, der har været faste lærere. Søren har været gæstelærer på sidste seminar.
Det har været nogle intense seminarer for alle både lærer og kursister.
Vi har nu annonceret for optag på uddannelsen. Vi håber, at vi kan fordoble antallet af kursister.  Det er en udfordring for alle at stedet er Klitgården. Rammen kan ikke være bedre men turen der op 3 gange på en vinter, er meget. Vi arbejder på at finde en anden løsning, som både tilfredsstiller rammen og økonomien.
Også her annoncer.

En Flyer er næsten færdig.
Den er ment som en kort appetitvækker om selskabet, til at bruge til uddeling på møder, seminarer, i supervisionsgrupper osv. Her står kort om selskabet, formål, hjemmesidens fortræffeligheder og hvordan man får kontakt med selskabet.
Den skal kunne printes ud fra hjemmesiden.
Et andet projekt i bestyrelsen er at få skabt introduktionsseminar om samtalebehandling. Indhold med korte indlæg, supervision, fish-bowls, og mulighed for at generere dannelse af supervisionsgrupper.
Kan tilbydes efteruddannelseskoordinatorerne. Udbydes via hjemmeside og flyer.
I Region Midt lykkedes det at udnytte at der var penge i psykiatripuljen til at få midler til at oprette 5 supervisions grupper. Mere end 30 deltagere incl uddannelses læger. Dejligt.
Supervision af Fase 3 læger indgår fortsat i den reviderede målbeskrivelse for uddannelsen.
Som alle ved er det kun i RH og RSj at ordningen er et reelt tilbud. Hvordan det står til i Nord, Midt og Syd med at realisere intensionerne vides ikke. Vi diskuterer i bestyrelsen, hvordan vi kan komme videre her. Vi har ikke kunnet komme en løsning på dette problem nærmere end forsøg på lobbye arbejde. Forslag modtages gerne.
Vigtigheden af at komme i gang, er der ingen af de tilstedeværende her der er i tvivl om.
På Sjælland mødes Supervisorerne af Fase III lægerne til et netværksmøde i april. Supervisorerne i RH er fortrinsvis uddannet på Knudshoved og RSj på Sostrup. Der bliver derfor superviseret forskelligt. Der er derfor taget initiativ til at mødes og udveksle erfaringer.
Samtidigt vil vi prøve at bringe supervisor aspiranterne fra Skagen i spil, så de kan få erfaring under uddannelsen.
Regnskabet foreligger ikke i en form som der blev aftalt på generalforsamlingen sidste år. Årsagerne er flere.
Der skal dog ikke herske tvivl om hvad bestyrelsens overordnede politik er. Det vi har vedtaget i bestyrelsen, og som der foreligger referat for er:
•    Hjemmesiden vil koste 10.000 til 15.000
•    At afholdte seminarer og kurser skulle holdes neutrale så vidt muligt: Forårsseminar, Biennalen, Klitgården og supervisoruddannelsen. Dvs at honorarerne skal holdes indenfor budgettet af de enkelte seminarer.
•    Der skal af regnskabet kunne ses budget og faktiske udgifter sammenholdt med sidste års regnskab

JS