Nyhedsbrev sommer 2014

1. Fra redaktøren:

2. Nye supervisorer uddannet

    Se hvem de nye certificerede supervisorer er

3. Supervisoruddannelsen

   Se hvordan drømme kan inddrages i supervisionen

4. Nyt om supervision i fase 3 Region Midt

5. Referat fra generalforsamling

6. Referat af seminar ”Den gode samtale – med familien” Læs hvordan speciallæge i børne og ungdomspsykiatri Ib Neubauer griber samtalen med familien an (v.Gunnar Axelgaard)

7. Referat fra: Nye veje i psykiatrien Har du mærket til forandringerne i psykiatrien? (v. Helena Nielsen)

8. Referat fra ”En Dag i Domen: Er gruppeanalysen i kollisionskurs med fremtiden?”Det var spørgsmålet ved et arrangement organiseret af Institut for gruppeanalyse i København(v. Helena Nielsen)

9. Referat fra Newcastle I byen, hvor kriminalkommissær Gentley huserer blev et internationalt balintseminar holdt(v.Helena)

10. Fra IBF (Det internationale Balintselskab) Kort refereres hvad der lige nu sker i Det internationale Balintselskab, du kan læse om grupper i andre lande

11. Kommende aktiviteter nationalt

Klitgården, DSAMs årsmøde, Supervisorworkshop og meget mere

12. Internationalt

Er du interesseret  i at være med i en international Balintgruppe i Oxford, England, Charleroi, Belgien  eller Belfast Irland er der stadig muligheder i år.  

13. Kommende formandsskifte

Fra redaktøren
Først skal vi sige tillykke til de nye supervisorer, der er blevet uddannet i marts 2014. Endelig ser det ud til at der kommer gang i supervision for fase 3 i region midt, så mon ikke der hurtigt bliver brug for dem. Når man superviserer er det vigtigt også selv at få supervision af sin supervision, og det er rart at have et netværk, hvor man kan inspirere hinanden. Så kan man også se på forskellige måder at supervisere på. Der er derfor nu planlagt en supervisorworkshop, som forhåbentlig bliver den første af mange. Det er et af flere arrangementer, som vi har i efteråret. Der er stadig mulighed for at melde sig på næste forløb af supervisoruddannelsen for praktiserende læger med mindst 2 års erfaring fra deltagelse i supervisionsgruppe og med mindst 5 års erfaring fra egen praksis.
Da jeg ”går på pension” og træder ud af bestyrelsen, kommer de fremover ny redaktør af nyhedsbrevet. Det bliver Stine Lei Fredslund, som i øjeblikket er på 2. år af supervisoruddannelsen. Læs hvad Stine skriver om det seneste supervisions seminar.
Har du længe haft lyst til at deltage i supervisionsgrupper i andre lande har du flere muligheder for at melde til seminarer i efteråret.
Ny Webmaster: Vi har snarest muligt brug for en ny webredaktør.
Til vores hjemmeside har vi tilknyttet Zooweb (http://www.zooweb.dk/), der sørger for løbende backup af hjemmesiden og og løbende opdatering af komponenter, moduler og plugins. Jeg er parat til at give en introduktion i vores nuværende hjemmeside. Kontakt mig på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Nye supervisorer


Jørgen Strøbechs tale ved afslutningen
 for 1. hold supervisorer uddannet marts 2014

Jeg taler dels som formand for vores selskab, dels for os lærere og dels for mig selv.
Først lidt historie om hvordan supervisoruddannelsen er blevet til i Danmark. Siden følger nogle betragtninger over, det at være blevet supervisor, det at vedligeholde kompetencen og tanker om den kreative supervision.
Det startede i 1992.
Der havde været en del spektakulære sager i pressen fra vores helt egen verden. Mobning af kollegaer, kynisme, misbrug af alkohol og morfika, selvmord osv. Det lægelige netværk blev på den baggrund dannet det år. Lars Thorgård og Søren Kaltoft var med i gruppen. Her blev drøftet, hvad der kunne gøres. Manglen på interkollegiale omsorgsinstitutioner og beskyttelses foranstaltninger var åbenbar.
Lars og Søren blev enige om at søge rådgivning i det internationale Balint selskab. I 1996 holdt IBF i 100 året for Balints fødsel, kongres i Budapest, Balints fødeby. Det blev af forskellige årsager kun Søren der tog afsted. Rådet fra IBF blev at starte en national supervisoruddannelse. Det blev begyndelsen på den første supervisoruddannelse der startede 2 år senere. Det skulle være instrumentet til forebyggelse af udbrændthed og udvikling af kynisme, misbrug osv. Et af Sørens citater fra forordet til bogen ”lægen som lægemiddel” er ” Vi har brug for et sted, hvor vi kan få helet skrammerne, som må være opstået under vores arbejde, et sted hvor vi løbende, som musikinstrumenter, kan lade os stemme til den endeløse dialog med vores patienter”. Der blev gennemført et 3 årigt forløb og et konkret resultat blev 17 nyuddannede supervisorer, bogen ”Lægen som Lægemiddel” og vores selskab.
Nu står vi så her igen med den første afslutning på den nye uddannelse og med 5 nye supervisorer. Det kapitel startede i Gørlitz i 2010. Tove Mathiesen og jeg var til IBF kongres. En aften sad vi ved floden og spiste, maden var ikke speciel god, men vejret var smukt, det var sidst i maj. Vi filosoferede over hvorfor vi arbejde så meget som vi gjorde, og hvorfor vi ud over vores almindelige arbejde gerne ville fremme og udvikle supervision. Vi kom frem til, at det var supervisionens betydningen for udviklingen af vores fag, der var det afgørende, det vigtige. Og også, her igennem, at få humoren mere ind i vores fag, at det også skulle være sjovt at være læge. Den samtale førte til, at vi året efter arrangerede den første IBF Biennale for gruppeledere i København og til starten på supervisoruddannelsen.
I mit første indlæg for 3 år siden tog jeg udgangspunkt i Lars’s citat fra bogen, der indleder afsnittet om tillid/mistillid. Citatet er fra Karen Blixens novelle ”Kardinalens
første fortælling”. Det handler om risikoen ved at henvende sig til et andet menneske og bede om hjælp. Bliver jeg så ført på herrens vej eller forført ud på herrens mark?
Historien er kort, at Kardinal Salvati er blevet landskendt for sine gode samtaler og vejledninger, og er meget søgt. Vi er i 1600 tallet. Vi er i Rouen og domkirken er lige blevet bygget. Salvati har lige hørt Damen i Sorts fortælling, hun føler sig lettet.
De rejser sig begge og hun standser og spørger: Må jeg stille Dem to spørgsmål. Han svarer: Ja.
”Hvordan kan de vide, at den Herre de tjener så nidkært og ubestikkeligt, at det er Gud og ikke hans modpart? ”
Kardinalen så op, mødte hendes blik og smilede. ”Dette madame er den risiko vi kunstnere og præster i denne verden altid må løbe”.
Jeg springer direkte til det andet spørgsmål, der er af betydning for jer/ os i dag. Jeg kan spørge mig selv: Hvem var jeg, da jeg startede på uddannelsen og hvem er jeg så i dag?
Det andet spørgsmål til Salvati. Damen i Sort siger: ” Og hvem er så De? ”
”Hvem jeg er” gentager han langsomt ”ved De madame, at De er den første mellem alle dem, der har søgt min hjælp, som nogen sinde har gjort mig det spørgsmål. Den første der har kommet på den tanke, at også jeg kunne have en historie, en identitet at vedkende mig. Det spørgsmål overrasker mig og bringe mig næsten i forlegenhed. Tag plads igen, madame, historien kan blive lang”.
Som supervisor er mit helt eget refleksionsrum, der hvor min historie befinder sig, der hvor den møder den andens historie. Ved at kende og at reflektere konstant over mit eget narrativ, kommer jeg tættest på min identitet. Den identitet jeg skal kende, for at kunne forstå livets dialektik, kan man sige.
Et af dagens spørgsmål fra jer kunne være: Hvornår er jeg så god nok som supervisor? Her må jeg svare, det bliver I/vi nok aldrig. Det kan føre til en depression, men helst til den positive variant, den kreative depression, den der fører til konstant selvrefleksion. Kirkegård har beskrevet det sådan her. Da vi har engelsktalende gæst få i det i den engelske version:
” In order to help another effectively, I must understand what he understands. If I do not know that, my greater understanding will be of no help to him. If, however, I am disposed to plume myself on my greater understanding, it is because I am vain or proud, so that at bottom, instead of benefiting him, I want to be admired. But all true effort to help does not mean to be a sovereign but to be a servant, that to help does not mean to be ambitious but to be patient, that to help means to endure for the time being the imputation that one is in the wrong and does not understand what the other understands....” “and here it comes”:  “For to be a teacher does not mean simply to affirm that such a thing is so, or to deliver a lecture, etc. No, to be a teacher in the right sense is to be a learner. Instruction begins when you, the teacher, learn from the learner, put yourself in his place so that you may understand what he understands and in the way he understands it.... " –
Balint beskriver det sådan her 100 år senere:
” I will emphasis the factor of time. The leader has to follow the doctors and help them to be aware, where they are in there development of knowing, knowing what they have achieved; - the leader must not go too far ahead. That he theoretically is ahead is not important. But if he emotionally is ahead, and he shows it, it will lead to a superior/inferior atmosphere, and the relation between the leader and the group is now a matter of teaching and not learning.” After some time the group will be a group of admires and the creative ones will be gone.
Men hvis jeg nu vil være god, måske næsten perfekt, hvad jeg jo ikke kan fortænke nogen af jer i gerne at ville være, hvor kan I så hente hjælp.
Et citat mere fra Balint og et fra Bendix kan måske hjælpe den stræbsomme af jer:
Nobody can fulfill to be the correct leader, and fortunately, it is not necessary. The group leader will make his errors, but, and here it comes, he has to accept the same or even more severe critique as that, he seems his group must be able to accept”.
Bendix udtrykte mere bramfrit sådan her:
”Du skal pine død som supervisor tillade dig at sige til dig selv: “Det gælder ikke om, at jeg absolut skal vise, at jeg er dygtigere end de andre i gruppen.
Det gælder ikke om, at jeg partout skal kunne gennemskue og påpege og fortolke for supervisanterne.
Men det gælder om, at jeg skal sætte mig til at associere frit ud fra diskussionen, båndet eller videoen, så dukker der altid et eller andet op. Bare et eller andet. Du kan ikke vide på forhånd hvad det kan være”.
Jeg håber I bemærkede, at her kom det, jeg så ofte siger i gruppeproces analysen: ”trust the group”.
Jeg vil slutte af med at tale om rammer endnu en gang og deres betydning for hvordan supervisionen kan udvikler sig. Jeg vil tale lidt om den kreative supervision. Hvordan bliver den kreativ?
Winnicott siger om kreativitet, at det er at bevare noget gennem hele livet, der egentlig hører barndommens erfaring til, nemlig gennem legen at bevare evnen til at skabe verden.
Fik I fat i det: Kreativitet, er at bevare noget gennem hele livet, der egentlig hører barndommens erfaring til, nemlig gennem legen at bevare evnen til at skabe verden.
Det er gennem de frie gruppediskussioner og de frie gruppe associationer, at objekter dannes og blive virkelige.
Altså vi må skabe et rum, en kreativ ramme, hvor legen kan folde sig ud, hvor forestillinger og hypoteser afprøves og hvor nysgerrigheden gives liv: Det kreative værksted.
Tillykke til jer alle 5 med jeres beviser og god vind fremover.
JS

Nyt om supervision i fase 3 Region Midt

Der er endelig kommet gang i planlægningen af supervision for fase 3 i region midt. Der har været et fælles møde med Region Syd. Der skulle være lagt op til at bevillige penge til supervisorerne og et indledende seminar, hvor kvaliteten af supervisionen kan diskuteres. Regionen har ønsket at få en beskrivelse af hvordan  supervisionen kan foregå.

Referat for den 9. Generalforsamling den 2014-03-28.
Liselund kursuscenter, Slagelse.
1.    Valg af dirigent og referent:
Torben Vælges til dirigent, Helena referent
2.    Formandens beretning. Fuld beretning følger.
Kort fortæller Jørgen Strøbech: Vedr. Supervisoruddannelsen er første kuld færdiguddannet, og der ventes på nye tilmeldingertil det næste forløb...
Uddannelsen har gavn af kursussekretær NajaBonnevie.
Hjemmesidens nye udseende findes tilfredsstillende, der mangler en del arbejde på den iøvrigt. Der er oprettet en Facebookside
Fase 3 supervision mødet reg. H og Sjælland refereres, gode forventninger til Vibe Strøyer, der har undervist tidligere.
Nyhedsbrevet, der indtil nu er blevet redigeret og lavet af Helena, skal have ny redaktør efter næste nummer.
Seminarerne på Klitgården har en trofast antal deltagere samt nye.
I forbindelse med den annoncerede supervisorworkshop i oktober 2014, har Martin Munk, der er meget aktiv vedrørende supervision i region Syddanmark, vist interesse.
Der planlægges møde i Jylland mhp orientering om supervisoruddannelse, det er annonceret på hjemmesiden.
3.    Beretning fra udvalg.
Der er ikke et fast kursusdvalg, kurser planlægges ad hoc
Udvalget vedr. Standarder for supervision er påbegyndt arbejdet.
4.    Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægterne for at muligøre længere formandsperiode og lette overgangen ved formandsskifte.          
Paragraf 9, punkt 6.           
Formandens funktionstid kan forlænges yderligere 2 gange ved genvalg.           Punkt 10: Straks efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand, næstformand, kasserer og en sekretær.          
Punkt 11 udgår.
Disse ændringer vedtages
5.    Kassererens beretning, årsregnskab og budgetforslag
Mangler regnskab fra supervisoruddannelse, men der er udsagn om at regnskabet er iorden og i balance
Kassereren forbeholder sig at skulle have et afsluttende regnskab for seminarer og kurser, for at der kan udbetales honorar til undervisere og kursusledere.
Et retvisende regnskab er et stort ønske, og det foreslås at vi ansætter en regnskabsfører, da der er for meget arbejde for en person.
Regnskabet kan således ikke godkendes
Ved næste bestyrelsesmøde drøftes en opretning af bedre regnskabsvaner
Budgetforslaget tilpasses, mødeudgifter internationalt nedsættes til 5000, underskudsmargen på 3000. Det satses på at kurser skal give overskud.
6.    Kontingent 2014:  Kontingentet bevares 500 kr for ordinære medlemmer, 300 kr for yngre læger og pensionister.
7.    Valg til bestyrelse. Jørgen Strøbech genvælges som formand, i forhold til de ændrede vedtægter.  Gunnar Axelgård og Jacob Olsen  genvælges.
Suppleanterne Jette Schødt, Torben Maneche, Marie Loise Chantal Thayssen –Simoney og Stine Lei Fredslund genvælges.
Benedicte Müller udtræder af bestyrelsen, har været med siden starten af selskabet. Hun takkes for sin store indsats.
8.    Valg af revisor og revisorsuppleant: Erik Paulli genvælges som revisor og Søren Kaltoft som revisorsuppleant.  
9.    Evt: Det drøftes hvorvidt selskabet skal være vært ved bestyrelsesmødet i IBF foråret 2015, men der findes ikke ressourcer til det, idet selskabet lige nu prioriterer det nationale arbejde med at få flere medlemmer, seminarer og supervisoruddannelse. Helena og Gunnar som mødes i Newcastle juni 2014, giver besked til IBF. Ligeledes må tanker om en international Balintkongres i Danmark vige indtil videre af samme årsag.
 Helena
Formandens beretning
Beretning 2013/14
Supervisoruddannelsen.
På Supervisoruddannelsen afsluttede de første 5 læger her i marts 2014 deres 9 seminarer.
Alle havde fået supervisionsgrupper ved afslutningen. Tanken at alle skulle have en gruppe under uddannelsen så de kunne få supervision af supervision under uddannelsen lykkedes.
På sidste seminar her i foråret havde vi international gæstelærer Robi Friedman fra Israel med temaet Dreams, dreamtelling and group processesis
Næste års gæstelærer bliver almen praktiserende læge Andrew Elder fra England der bliver det internationale islæt. Han har arbejdet på Tavistok klinnikken i London med Michael Balint og siden med hans hustru Enid.
Nu venter vi på nye tilmeldinger. Vi håber, overenskomst konflikten bliver løst så usikkerheden om fremtiden kan blive overstået.
Vi har fået kursussekretær, det har været en stor lettelse og giver ro med regnskabet.
Hjemmesiden
Hjemmesiden har fået nyt design og er en stadig udfordring for vores webmaster, Helena. Du har nu fået fast support ordning, der forhåbentligt vil lette dig i arbejdet med at holde siden opdateret. Med nyheder, E-iBooks, med folder om selskabet, supervisorer og grupper mm.
Det ambitiøse projekt hele tiden at have et interessant, opdateret vindue udadtil er en realitet. Et medie vi som medlemmer af selskabet og andre interesserede kan henvise til.
Forhåbentligt kan vi få nye medlemmer her igennem.
Supervision for uddannelseslægerne
Fase III supervision fungere på Sjælland og i Hovedstaden. Her har vi samarbejde med supervisorerne på tværs af regionerne. Vi skal bla mødes i april og drøfte, hvordan vi kan udvikle vores supervisionsformer. Psykolog Vibeke Strøer vil lede mødet.
I Region Syd er tilbuddet ved at blive en realitet.
I Nord og midt vil Gunnar komme med en aktuel opdatering.
Stine og Helena har samarbejdet om at forbedre læsevenligheden af hjemmesiden. Helena har meddelt at hendes bidrag til nyhedsbrevet i juni bliver det sidste.
Seminarer
Seminarer er en måde at vise vores selskabs eksistens.
Indtil nu har vi haft 2 faste seminarer.
Et i forbindelse med Generalforsamlingen, og endnu en gang med et interessant emne og mange deltagere. Tak til Helena.
Det andet seminar er på Klitgården i august om samtale og supervision. Med Tove og Erik som undervisere.
Som noget nyt, og som jeg nævnte sidste år til generalforsamlingen som en mulighed, har jeg sammen med Jan Helge Larsen annonceret en workshop for supervisorer til efteråret.
Den afholdes på Liselund den 31-10-2014.
Det er visionen at workshoppen skulle blive årlig og af 2-3 dages varighed.
Internationalt
Helena har haft workshop på Nordisk Kongres.
Vi var nogle stykker fra bestyrelsen i Heidelberg til IBFs kongres.
Tove er stadig med i IBFs scientific Committee og har været med til at planlægge Biennalen for supervisorer i Israel til september 2014
Kvalitetskriterier for supervision
Arbejdsgruppen for opstilling af kvalitetskriterier for supervisoruddannelse har haft et møde. Her vil Torben eller Helena berette.
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringerne grundes i et ønske om at formanden kan side i max 2 x 3 år og ikke som nu 2x2.
Regnskab
Det blev vedtaget at ændre regnskabsåret så det følger kalenderåret. Det vil Gunner kommentere.
Hverve kampagner.
Stine vil i RH på store praksisdag lave en stand for selskabet og gennem KAP-H forsøge at formidle at grupper via vores hjemme side kan advisere efter flere medlemmer.
Forårs seminar: her havde vi brainstorm om emne og form. Her var også værtsskab for forårsmødet for IBF counsil meeting på listen.
Vi diskuterer løbende branding og synliggørelse og forbedring af økonomi.
Der har været afholdt møde i R-midt, her kan vi også få en frisk beretning
Bestyrelsens strategi er aktuelt at arbejde på mange fronter for at øge medlemstallet i vores selskab og få især yngre kræfter til at tage over.

Tak til alle. Tak til mine bestyrelseskollegaer, suppleanter og vores supervisorer for vores fælles arbejdsindsats.
JS

Referat fra ”Den gode samtale – med familien”
Titlen for årets seminar 28. marts – som sidste år afholdt på Liselund kursuscenter ved Slagelse var Den gode samtale med familien.
Vi havde inviteret Børne-/ungdomspsykiater Ib Neubauer som oplægsholder. Ib Neubauer blev præsenteret af Lauge Sidelmann, den ene af to praktiserende læger på Fanø, hvor Ib er bosiddende. Neubauer, der også har en psykoterapeutisk uddannelse fra bl.a. Kempler instituttet, blev præsenteret som en mangeårig markant overlægeprofil på Esbjerg sygehus og som primus motor i etablering af supervisionsgrupper blandt praktiserende læger i det gamle Ribe amt.
Han introducerede sig selv som familieterapeut med 4 eller 5 PowerPoint-slides og en levende, meget inspirerende beretning om sit arbejde – aktuelt engageret ved Psykoterapeutisk Institut i Århus. Familieterapierne starter typisk med en dysfungerende familie, der henvender sig med en syptombærende scape-goat – et barn med en adfærdsforstyrrelse eller stress-reaktion, der relaterer sig til dårlig trivsel derhjemme. Ib Neubauer illustrerede, hvordan en erfaren terapeut med god intuition vha. nogle få timede interventioner kunne løse op for årelange fortiede eller ikke erkendte konflikter i familien.
Efter kaffepausen fulgte en session, hvor 5 frivillige kursusdeltagere dannede gruppe med Ib Neubauer som gruppeleder/terapeut. Hver enkelt gruppemedlem tog på skift plads i ”den varme stol” og præsenterede en problematik, der blev behandlet af Ib og efterflg. af gruppen. 2 af deltagerne præsenterede en læge-/patientproblematik og 3 en privat problematik. På gestaltterapeutisk vis stod Neubauer for ”opvarmningen” med nogle få spørgsmål, der hurtigt pinpointede det centrale focus, som herefter blev behandlet i gruppen. En inspirerende tilgang til mange af de familie-problematiker, der er en væsentlig del af dagliglivet for almenmediceneren.
Eftermiddagen blev traditionen tro indledt med en ”Fishbowl” og efterfulgt af to mindre balintgrupper. De præsenterede sager var tydeligvis parallelle refleksioner af  formiddagens arbejde, og Ib Neubauer var med hele dagen.
Gunnar Axelgaard

Referat fra: Nye veje i psykiatrien  afholdt af Dansk Psykiatrisk Selskab, Psykiatrifonden og SIND

Ved den nyligt afholdte konference fastslog sundhedsminister Nick Hækkerup, at mennesker med psykiske lidelser skal behandles som ligeværdige borgere, og psykiske og fysiske sygdomme skulle ligestilles.
Professor i psykiatri, Merete Nordentoft, der har lavet et banebrydende arbejde med tidlig opsporing og støtte af psykotiske, OPUS, udtrykte bl.a. at skizofreni er for nogen en livslang invaliderende sygdom –men langt fra for alle og de fleste har udsigt til bedring. Hun afsluttede sin præsentation med at fordomme og tabuer om psykiatrien og psykisk sygdom skal aflives, og der skal skabes alliance mellem brugere og professionelle for at forbedre behandlingen.  
Professor i psykiatri, Poul Videbech, fastslog at underbehandling af rigtige deprimerede er et større problem end at personer, der reelt ikke var deprimerede blev behandlet og den hyppigste årsag til selvmord er ubehandlet depression. Én af årsagerne til den den øgede brug af de nye antidepressiva, var at de også har effekt på angst og andre psykiske lidelser.
Måske kan den aktuelle kampagne med afstigmatisering , der fokuserer på mere åbenhed og mindre tabu af psykisk sygdom, medvirke til at flere opsøger den behandling de har brug for.
Fra brugere i salen kom et stort ønske om mindre tvang i psykiatrien


En dag i Domen
I indbydelsen til ”Én dag i Domen” var appetitvækkeren til tidligere studerende,  venner og samarbejdspartnere fra IGA (Institut fot gruppeanalyse) at dagen skulle handle om ”VISIONER I GRÆNSELANDET MELLEM GRUPPE, SIND OG SAMFUND”.
Domen (the dome of visions) er en kuppelformet bygning udført af NCC I en minimalistisk stil bestående af træ og glas. Alle materialer er bæredygtige og økologiske og er et forsøg på at kreere en bygning som udfordrer klimaforandringerne og det studeres løbende hvordan det påvirker de mennesker, der opholder sig i det. I kernen er bygget et rum i træ, hvor det er behageligt at opholde sig. Udenom er det som et stort drivhus med mange planter.

I denne bygning var formålet at stimulere til visioner og refleksion om fremtiden for gruppeanalysen. Baggrunden for denne begivenhed er, at der til IGAs uddannelser er faldende interesse, og nu var formålet at ” at sætte gruppeanalysen på dagsordenen og engagere medlemmer, vennekreds og samarbejdspartnere i en fælles debat” om hvordan gruppen  kan anvendes som metodisk og praktisk redskab i de aktuelle samfundsmæssige udfordringer, som imødeses i pædagogiske og behandlingsmæssige og sociale arenaer.  Der blev sat som mål for dagen at der skulle dannes nogle grupper, der kunne arbejde videre med et arrangement i DOMEN 23.-25. september ”Group Festival”.
Om formiddagen var der efter et såkaldt inspirationsoplæg  af professor Steen Visholm om gruppens historie og udvikling, oplæg der fokuserede på  gruppens betydning i fremtidens skole, ved professor Lars Henrik Schmidt, i psykiatrien ved overlæge Per Sørensen, Stolpegård, samt i samfundets udvikling ved lektor Michael Münchow fra Professionshøjskolen Metropol.
Om eftermiddagen arbejdedes i 4 grupper, der skulle diskutere betydningen af gruppen i henholdsvis pædagogikken, psykiatrien og samfundet. Som resultat af dagens arbejdsproces skulle interesserede personer melde sig til at være medarrangør på arrangementer med disse overordnede temaer på en gruppefestival i september: Group festival 23-25.september.
Arrangementet blev afsluttet i en storgruppe med drøftelse omkring spørgsmålet: Er gruppeanalysen i kollisionskurs med fremtiden? Svaret på dette spørgsmål vil udmønte sig i de fremtidige arrangementer.
Helena

Referat fra Balintweekend i Newcastle

Årets første bestyrelsesmøde i det internationale balintselskab blev i år lagt i Newcastle, Nordengland, hvor nuværende formand for det britiske balintselskab, Jane Dammers, kommer fra.
Newcastle, som jeg kun kendte fra kriminærkommisær Gentley, fra 1960-ernes Nordengland, som et social depriveret område med jern- og kulminer, var en spændende moderne storby med universitet og derfor mange unge mennesker.
Arrangementet, der var organiseret i forbindelse med bestyrelsesmødet, startede fredag aften og sluttede søndag midt på dagen, og gav således mulighed for én fishbowl og 4 gruppesessioner. Der var  balintgrupper med henholdsvis gruppeledere, hvor der er særligt fokus på gruppelederfunktionen,  og almindelige balintgrupper for nye og øvede balint interesserede. I alle grupperne var der både  unge som ældre. Det er et problem at mange af de bærende kræfter i Balintselskabet er ældre, og flere var ligesom jeg gået på pension, og det er positivt, at der trods alt var mange yngre som var vældigt engagerede i arbejdet. Det, der er karakteristisk for balintgrupper i de fleste andre lande, er at grupperne er blandede med psykologer, psykiatere og praktiserende læger, og der var en enkelt tandlæge med. I den gruppe jeg var med i, var vi 50% praktiserende læger, og 50 % fordelt mellem psykologer og psykiatere.
Jeg tænker, at det kunne være ønskværdigt også i Danmark at få flere blandede grupper, som giver mulighed for større kendskab og tillid mellem forskellige faggrupper.

Fra IBF
Balintgrupper i andre lande
Èn gang om året rapporterer medlemslandene om hvilke arrangementer, der foregår nationalt.
 Der er i øjeblikket 23 lande med  fuldt medlemskab og 5 lande, der endu ikke har dannet nationale selskaber og har individuelle medlemskaber. Det nyest tilkomne medlemsland er Kina, hvor der er 95 medlemmer af selskabet med over 2000 som har vist interesse ved at deltage  i balintgrupper. I grupperne deltager læger, sygeplejersker, medicinstuderende, psykologer, lærere og hospitaladministatorerer.  Der ser ud til at være en stigende interesse og der holdes workshops på konferencer, der udover at beskæftige sig med det mentale helbred også på andre områder som f.eks. kræft. Flere steder bliver balint arbejde integreret i medicinstudiet, og der er også igangsat flere forskningsprojekter.
I mange lande er medlemstallet af det nationale selskab lavt, hvilket ikke nødvendigvis siger noget om interessen. De lande, der har forholdsvis flest medlemmer er Holland, som har 450 medlemmer og Tyskland, som har over 800 medlemmer. I Tyskland arrangeres 17 årlige balintweekender og der er en officiel balintgruppelederuddannelse igang. Balintgrupper er obligatoriske i et tværfagligt fag psychosomatische grundversorgung, der tilbydes 20 forskellige steder i Tyskland.
Kommende aktiviteter:
I Danmark

Seminar på Klitgården
Om supervision og samtalebehandling
Finder i år sted Torsdag den 28.august kl.12.30 til lørdag den 30.august 2014 kl. 14.00.
Tilmeldingsfristen er overskredet, hvis du vil bo på Klitgården.

Formål og indhold:
At finde tid og ro til fordybelse.
At træne samtale og supervision af samtaler.
Kurset er baseret på deltagernes medbragte cases i form af lyd- eller videooptagelser af individuelle patientsamtaler eller parsamtaler. Undervisning og supervision vil foregå i én større og to mindre grupper og danne basis for et arbejdsomt fagligt samvær omkring en metodik, der er anvendelig i alle patientkontakter. Der kan forekomme indslag af humor.
Det er ingen hindring at have læst Torben Bendix´s bøger ”Din Nervøse patient” og ”Giv mig en tanke…” , som kan findes på selskabets hjemmeside. Et lille hæfte om supervision Torben Bendix: ”Tanker, tips og tommelfingre” vil blive udleveret på kurset.

Målgruppe: Kurset henvender sig til alle læger.
Form: Internatkursus. Højst 16 deltagere.
Kursusledelse: Tove Mathiesen og Erik Pedersen
Undervisere: Tove Mathiesen og Erik Pedersen.
Kursusafgift: Der inkluderer overnatning og fuld forplejning, for medlemmer kr. 8000,-  for ikke-medlemmer kr. 9000,-, Yngre læger og pensionister kr.4.500,- der skal indbetales senest 1.juni 2014 på selskabets bankkonto 6771 6277531.
Kursussekretær: Tove Mathiesen
Tilmelding og yderligere oplysninger: Tove Mathiesen, Lokalpsykiatri Djursland, Hovedgaden 61, 8400 Rønde E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , tlf. 7789 6800

Tilmelding allersenest den 1.juni af hensyn til reservation af Klitgaarden.

Ved senere tilmelding kan der ikke garanteres værelse på Klitgaarden.

DSAMs årsmøde
Workshop i analytisk supervision. (Jørgen Strøbech formiddag og eftermiddag)

At opnå ”resilience” (ukuelighed, åndelig elasticitet, kreativitet, etc.….) gennem supervision, er ikke ”kun” at undgå stress og udbrændthed.
Winnicott: Kreativitet er at bevare noget gennem hele livet, som egentlig tilhører barndommens erfaring: Gennem legen at bevare evnen til at skabe verden. Skabe et rum hvor ting kan afprøves/ gives liv/ består sin prøve.

Workshop: Lægen som patient
Kl. 11.15 – 12.15
Når læger bliver syge, sker der ofte et "dobbelt rolleskift" fra at være den kompetente, stærke og vidende læge til at blive den syge, usikre patient, som er nødt til at bede om hjælp. Hvem henvender vi os til? vores egen læge? eller den speciallæge, som vi fomoder ved mest om den sygdom, vi selv mener, at det drejer sig om?.
Hvordan bliver man en god patient? Får vi den samme behandling som andre patienter, eller kan vi opleve usikre behandlerlæger?
Er det et emne du ville kunne bringe op i din supervisionsgruppe?
Med udgangspunkt i Bodil Nielsens bog ”Lægen som patient”, og Helena Nielsens artikel ”Læge – og patient”, vil vi drøfte nogle af de dilemmaer, vi oplever, når vi sidder på den anden side af skrivebordet.
Kursusleder: Gregers Hansen-Nord
Undervisere: Speciallæger i almen medicin Bodil Nielsen og Helena Nielsen
Form: Oplæg og gruppearbejde

Gruppefestival 23.-25. september
Gruppefestivalen arrangeres af IGA (Institut for gruppeanalyse) og kommer til at forløbe over tre dage med hvert sit tema: Gruppens betydning i pædagogikken, i psykiatrien og i samfundet. Endeligt program er under udarbejdelse. Nærmere oplysninger kan fås på IGAs hjemmeside http://www.iga-kbh.dk/ eller hos Helena ( Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ).

Supervisorworkshop
Vi vil gerne skabe et forum for udvikling af supervision. Derfor inviterer vi til den første af en række workshops for alle supervisorer.  Baggrunden er bl.a. at supervision af Fase-3 læger nu er kommet i gang i hele landet.
-    Hvordan superviserer vi?
-    Hvilke metoder bruger vi?
-    Hvordan får vi en gruppe til at fungere?
-    Hvilke problemer er vi stødt på – og hvordan har vi løst dem?
Medbring gerne en video af din supervision eller et dilemma i en supervision.
Form: Vi superviserer i mindre grupper med efterfølgende plenum drøftelse. Dagen kommer til at bestå to sessioner.
Se Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis’ hjemmeside: www.samtaleogsupervision.dk
Målgruppe: Alle praktiserende læger der superviserer. Begrænset deltager antal.
Tid: 31. oktober 2014 kl. 10-17.15
Sted: Liselund ved Slagelse
Pris: 1800 for medlemmer af selskabet og 2200 for ikke medlemmer. (Forventes godkendt som en kursusdag)
Kursusledere: Jørgen Strøbech ( Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og Jan-Helge Larsen Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ).
Tilmelding: Jørgen Strøbech, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Supervisoruddannelsen

Nyt fra supervisoruddannelsen

Det sidste seminar var beæret med den israelske gæstelærer Robi Friedman, som er psykolog og arbejder på Universitet i Haifa, Israel. Han arbejder med at inddrage patienternes drømme i terapien, og den specialkompetence bragte han med ind i seminaret. Det blev eksemplificeret hvordan en konkret drøm - ud over at have værdi for den enkelte, som har drømt - også kan have værdi for gruppen, der får den fortalt: Man kan drømme en drøm på vegne af andre. Personligt var jeg inden seminaret ganske skeptisk i forhold til temaet ”drømmetydning”, og hvordan det skal finde sin plads i supervisionen. Min skepsis blev hurtigt afløst af respekt for den karismatiske underviser, der udviste solid erfaring og faglighed. Underviseren inviterede til at man kunne fortælle sin egen drøm som et arbejdsmateriale for gruppen. Uden at det fortalte materiale, drømmen, blev gjort til noget personligt, arbejdede gruppen med forskellige metoder til at klarlægge, hvad drømmen omhandlede. Det blev eksemplificeret, hvordan man i en gruppe kan arbejde med drømme som supervisionsmateriale uden at dette gøres til egenterapi.
Da Robi Friedman er israeler, forgik seminaret næsten udelukkende på engelsk. I starten var der en barriere for at ytre sig i gruppen på fremmedsprog, men i løbet af kort tid, fungerede supervisionerne uden problemer. De fleste gruppedeltagere  var,  da seminaret var færdigt, overraskede over hvor lidt det betyder, at supervisionen foregår på engelsk. Det er værd at huske på, hvis man skulle få lyst til at deltage i internationale seminarer.
I gruppen skulle vi sige tillykke og farvel til de 5 nyudklækkede supervisorer, som alle var godt i vej med supervisionsgrupper.  I efteråret starter et nyt undervisningsår hvor vi ser frem til nye gruppedeltagere.

Stine Lei Fredslund
Praktiserende Læge
Humlebæk Lægecenter

Praktiserende læger der ønsker at uddanne sig til at blive supervisor har mulighed for at melde sig til den 3-årige supervisoruddannelse, som starter nyt forløb i november. Der kræves mindst 2 års erfaring fra deltagelse i supervisionsgruppe og mindst 5 års erfaring fra egen praksis. Se opslaget på vores hjemmeside www.samtaleogsupervision.dk

Seminar 2015
Forårsseminaret  bliver 30. januar 2015 med praktiserende læge Knud Jacobsen som oplægholder. Annonce følger senere.
Sæt kryds i kalenderen.

Relation og Refleksion
7.-8. november 2014 på Liselund, Slagelse
Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske terapier – FPAP - afholder for 7. gang fælleskonference.
Fælleskonferencen er et mødested for alle med interesse for psykoterapi og en mulighed for at træffe kollegaer fra de andre medlemsforeninger og andre interesserede.
Vi har valgt et sted med god mad, gode senge og tæt på motorvejen fra Fyn og Jylland, hvor det samtidigt er muligt at holde deltagerprisen lav.
Vi har valgt en form, hvor der bliver mulighed for at lære hinanden at kende og at drøfte centrale begreber fra vores fælles hverdag – teoretisk såvel som klinisk.
Opmærksomheden på betydningen af relationer er øget de senere år, og i den sammenhæng opstår spørgsmålet om det ubevidstes realitet og manifestationer i tænkning, i kultur, i musik og i bred terapeutisk praksis.
Fælleskonferencen kan være et sted at finde et fundament for, hvordan den psykoanalytiske tænkning kan findes og udbredes i praksis (psykoterapeutiske uddannelser, psykiatrien, PPR, konsulentverden, privat praksis, socialområdet, almen praksis, teologi, musik).
Vi vil hermed invitere alle til at deltage og bidrage - senest den 9.6.14
Forslag til workshops, oplæg, ønsker om supervision eller andet er velkomne til:
Tove Mathiesen Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tid: Fredag 7. november kl. 9.30 – lørdag 8. november kl.13.00


Internationalt:
Israel
Third International Balint Group Leadership Conference, der finder sted I Israel 11.-13. September er fuldt booket.

Oxfordseminar er en tilbagevendende begivenhed, som kan anbefales.
Oxford Balint weekend 26th-28th September 2014
The longstanding Oxford Balint weekend is now open for booking for 2014. The weekend will be held at Corpus Christi College in the centre of Oxford, offering a quiet and relaxing environment for the meeting and easy access to the rest of the city. The weekend begins on Friday evening, when the first group meetings are held and ends at lunchtime on Sunday. If you wish to come, please aim to be there for the whole weekend so that the groups are not disturbed by changing membership.
For information about the weekend please click here: Oxford information

Belgien
Hvis du taler fransk kan en belgisk balintgruppe være interessant. I Charleroi holder det belgiske balintselskab et ét-dags seminar lørdag den 4. oktober i anledningen af selskabets 40 år fødselsdag med titlen
 SOIN DE SOI & SOIN DE L’AUTRE , hvor fokus er på hvordan deltagelse i balintgruppen har forebyggende virkning på udbrændthed hos behandleren. Se mere på http://www.balint.be/

Belfast
Balint in Belfast 2014
Friday 14th November 6pm to Sunday 16th November 12.30pm
Do you work with individual clients or patients? Are you interested in thinking about the dynamics of the relationship?This weekend workshop in Belfast will be of interest to many, for example, general practitioners, psychotherapists, psychiatrists, pyschologists, nurses, counsellors, teachers, and mental health professionals, with or without experience of Balint work. Health professional students with some clinical experience are welcome at a subsidised rate.
Enjoy a weekend in the centre of Belfast, where you can share and explore your feelings about your patients or clients in the safety of a small confidential group. A Leaders Workshop will also be available for those with prior experience. A certificate of attendance will be provided at conference end. We hope you make the most of the Balint experience through attending the full programme of workshops.
Apply before 27th June for an early bird rate.
For full details click here: Balint in Belfast information

International Balintkongres 2015 Metz Frankrig
Nærmere oplysninger senere.
International Balintkongres 2017 Oxford
Nærmere oplysninger senere.

Formands og generationsskifte.
Bestyrelsens strategi er aktuelt at arbejde på mange fronter for at synliggøre Selskabet for at øge medlemstallet og derved indlede et nødvendigt generationsskifte.
Nu trænger et formandsskifte sig på. Der har ikke været yngre kandidater til at overtage posten i den forløbne formandsperiode, så vi blev i bestyrelsen nødt til på generalforsamlingen i foråret at ændre vedtægterne således, at jeg kunne fortsætte en tredje periode. De tidligere vedtægter påbød at formanden skulle skifte efter to perioder.
I den kommende 2 årige periode skal vi derfor finde en afløser for mig. For at lette denne overgang er vi i bestyrelsen blevet enige om, at arbejde på at finde en kandidat, der kan blive næstformand i perioden og på sigt overtage posten.
Så hermed opfordring til alle der fremover måtte have lyst og passion for formandshvervet i Selskabet til at komme på banen.
Jørgen Strøbech