Nyhedsbrev december 2013

     Nyhedsbrev december 2013
1.    Fra redaktøren redaktørens valg
2.    OBS!! Workshop 23. januar tilmelding inden 1.1.2014. Hvordan vi bedst ruster kommende læger og speciallæger til arbejdet i primærsektoren er titlen på en workshop for undervisere og tutorer i almen medicin, hvor såvel mentalisering og supervision er temaer, der arbejdes med.
3.    Den gode samtale – med familien Læs om det næste seminar i selskabet, hvor der tages udgangspunkt i familiesyn og husk at melde dig til inden 1. februar.
4.    Klitgården 2014 ”Tusind tak for et lærerigt kursus.......Jeg bruger dagligt samtale teknikken, og det er en kæmpehjælp. Jeg bliver næsten ved hver samtale overrasket over, hvad jeg får at vide, ved ikke at sige noget” siger Charlotte Breum om Seminaret på Klitgården 2013
5.    Supervisoruddannelsen Er du praktiserende læge og deltager i en supervisionsgruppe? Synes du supervision er spændende og nyttigt, - og har du lyst til at lære mere? Så læs om Stine Lei Fredslunds beretning fra det første forløb. Måske var det noget for dig, at melde dig til uddannelsen.
6.    Indlæg om Nordisk kongres i almen medicin, 2013 Outi Seppäla, Finland, fortæller om, hvordan hun bruger problemløsende terapi i sine Balintgrupper.
7.    18. Internationale Balintkongres September 2013,  Attachment and relationships var kongressens titel, og der blev bl.a. fokuseret på, hvordan tilknytning og mentaliseringsteorierne ses i  et balintperspektiv.  Annette S. Davidsen refererer fra kongressen.
8.    Samtale og forståelse i almen praksis. Som naturlig følge af dette refererer Helena Nielsen fra Annette S. Davidsens forsvar af sin doktordisputats, der forsøger intet mindre end at opstille et teoretisk ståsted som muligt udgangspunkt for arbejde og uddannelse i almen praksis.
9.    FYAMs supervisorpris Efter FYAMs 1 års supervisionskampagne blev Martin Munk valgt som årets supervisor.
10.    Målbeskrivelsen og supervision Det er også Martin Munk, der fortæller om, hvordan supervision nu er inkorporeret i målbeskrivelsen for specialeuddannelsen i almen medicin. Martin Munks indlæg i Praksis Plus om, hvad supervision er, bringes ligeledes.
11.    Fra regionerne Martin Munk gør status over supervision i fase 3 i hele landet og  og Benedicte Müller fortæller om region midt.
12.    IBF: Generalforsamling Skal Danmark have International Balintkomgres i 2017? Det var et af de emner, der blev drøftet ved generalforsamlingen i Det Internationale  Balintselskab
13.    Kalymnoskursus med Roger Neighbour september 2014 Jan-Helge Larsen har fået engageret forfatteren til The Inner Consultation til et kursus på Kalymnos, der leder workshoppen de første 3 dage, hvorefter, der arbejdes videre i kollegiale grupper resten af ugen.
14.    Næste nordiske kongres i almen medicin