samtaleogsupervision.dk

Arrangementoplysninger 

Arrangement:
Workshop med supervision af supervision
Dato:
24.11.2017 - 24.11.2017
Hvor:
Liselund, Slagelse - Slagelse
Kategori:
Seminar

Beskrivelse

4. workshop for supervisorer

den 24. november 2017 kl. 9-17 på Liselund, Slagelse


”Contemporary supervision” – hvordan?


Dagens tema bliver supervision af fase 3-læger, nu da supervision af fase 3'ere er landsdækkende. De unge læger kommer til supervision for at diskutere vanskelige og komplicerede patientforløb, deres andel i dem, samarbejdsproblemer med kollegaer og personale, klage-sager m.m. Skal vores rolle som supervisorer være interviewerens, ordstyrerens eller underviserens? Skal vi være rammesætteren, den, der tematiserer og er analytiker? Eller lidt af det hele i ”passende mængde”? Eller ”just trust the group”? Skal de unge læger undervises eller tage læring via gruppens arbejde? Hvilke metoder benytter vi, hvad egner de sig til – og ikke til? (Balint, Bendix, reflekterende team, vinduesmetoden, patientspil, video, de 5 kort, makro-micro ...). Workshoppen vil igen være et levende laboratorium, hvor vi kan dele erfaringer og vanskeligheder, afprøve metoder og hvor vi kan inspirere hinanden i en kreativ atmosfære og få nye ideer, så vi sikrer os bedre, at vores supervision bliver contemporary. Bon mot efter supervisionen: ”Kollegial sparring, holdningsmæssig realitetstestning og almen medicinsk socialisering”. Der vil være korte teoretiske indlæg og sidste nyt fra kongresser i udlandet samt arbejde i grupper om ’sup af sup’ med dagens temaer.

Form: Vi starter med en runde om dagens indhold. Vi superviserer i mindre grupper med efterfølgende drøftelse af gruppeprocessen. Der vil være korte teoretiske indlæg. Tag gerne en video med af en supervision og/eller konsultationer.

Målgruppe: Alle, som er supervisorer for praktiserende læger og/eller uddannelseslæger.

Sted: Liselund ved Slagelse.
Tilmeldingfrist: Senest 30-09-2017
Pris: 2.000 kr. for medlemmer af selskabet og 2.500 kr. for ikke-medelmmer (forventes godkendt som en kursusdag).
Kursusledere: Jørgen Strøbech og Jan-Helge Larsen (stroebech@dadlnet.dk, hjl@dadlnet.dk).

Tilmelding til Jørgen Strøbech: stroebech@dadlnet.dk

Klik her for printvenlig annonce

Sted

Venue:
Liselund, Slagelse
Gade:
Slotsalleen 44
Postnummer:
4200
By:
Slagelse
Region:
Sjælland
Land:
Land: dk

Beskrivelse