Samtale og supervision i Almen Praksis

Dialog

Velkommen i Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis

Selskabets formål er at fremme forståelsen af læge- patientforholdets betydning  i konsultations processen og  den terapeutiske samtale, samt  at udbrede kendskab til supervision som del af det daglige arbejde i almen praksis.

Supervision er et redskab til at lette arbejdet sammen med patienterne og er med til at give os glæde ved det. I supervision arbejder vi med de relationer, der har betydning i det daglige arbejde i forhold til patienterne, kollegerne, personale m.m. Forståelse af relationens dynamik giver indsigt i og mulighed for håndtering af de emotionelle processer, der finder sted mellem læge og patient. Succesfuld behandling bygger på denne gensidige forståelse mellem læge og patient.
Samtalen som redskab er en af kernefunktionerne i almen praksis.
Supervision støtter  professionel udvikling, er en kvalitetssikring af eget arbejde og medvirker til at forebygge udbrændthed.

Vi arbejder for udbredelse af supervision som metode ved at uddanne supervisorer, ved dannelse af nye supervisionsgrupper, samt ved forskning.
Hvert år udbydes to seminarer, hvor der sættes fokus på samtalen og læge-patientrelationen.
Selskabets internationale navn er The Danish Balint Society opkaldt efter lægen og psykoanalytikeren Michael Balint, der dannede de første supervisionsgrupper for praktiserende læger med udgangspunkt i læge-patientrelationen.
Vi er medlem af Det Internationale Balintselskab (The International Balintfederation), der har medlemmer i 27 lande og arrangerer hhv. internationale kongresser og gruppelederseminarer hvert andet år.

 

Klitgaarden 2017

klitgaarden

En dejlig sommerdag syd for Skagen: Klitgaarden med udsigt til Kattegat

Målgruppe: Kurset henvender sig til alle læger.

Form: Internatkursus. Højst 16 deltagere.

Kursusledelse: Tove Mathiesen og Erik Pedersen

Undervisere: Tove Mathiesen og Erik Pedersen.

Tid: Torsdag den 21. september kl.12.00 til lørdag den 23. september 2017 kl. 14.00.

Sted: Klitgaarden, Skagen

Kursusafgift: Der inkluderer overnatning og fuld forplejning, for medlemmer kr. 8000,- for ikke-medlemmer kr. 9000,-, Yngre læger og pensionister kr. 5.000,- der skal indbetales senest 1.juli 2017 på selskabets bankkonto 6771 6277531.
Kurset forventes godkendt af efteruddannelsesfonden.

Kursussekretær: Tove Mathiesen

Tilmelding og yderligere oplysninger: Tove Mathiesen, Grenåvej 10A, 1.sal; 8410 Rønde
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Tlf 5170 9338/ 3539 9111

Tilmelding allersenest den 1. juni af hensyn til reservation af Klitgaarden.

Ved senere tilmelding kan der ikke garanteres værelse på Klitgaarden.

Klik her for printvenlig annonce for Klitgaarden 2017

 

Seminarer i supervision

Selskab for Samtale og Supervision i Almen praksis annoncerer hermed den årlige optagelseaf nye deltagere på supervisorseminarerne. Seminarrækken består af 9 seminarer over 3 år,som vil kvalificere til supervision af kollegaer inkl. læger i fase-III af speciallægeuddannelsen. Seminarerne tager udgangspunkt i psykodynamisk tænkning og analytisk supervision, der styrker lægens »resilience« dvs. lægens ukuelighed, åndelige elasticitet og kreativitet – ikke
kun undgåelse af stress og udbrændthed.

Hvert seminar har en tematisk overskrift og litteratur (20-40 sider) bliver udsendt til gennemlæsning før hvert seminar. På seminaret vil der være korte teoretiske oplæg, supervision af supervision i smågrupper og supervision i Fishbowl. Deltagerne skiftes til at bringe materiale til supervision og skiftes til at supervisere, det kan være mundtlig fremstilling, båndede samtaler eller videooptagelser. Der er tid til fordybelse, og der vil kunne forekomme indslag af humor.

Én gang årligt inviteres international gæstelærer.

I løbet af seminarerne støttes deltagerne til at etablere lokale supervisionsgrupper og et lokalt
netværk.

Ved afslutningen af seminarerne fås Bevis for gennemførelse med beskrivelse af indholdet og omfanget af seminarerne. Opnåelse af Bevis forudsætter 85 % aktiv tilstedeværelse i forløbet.

Seminarerne er åbne for nye deltagere hvert år i november.

Målgruppe: Praktiserende læger med mindst 2 års erfaring fra deltagelse i supervisionsgruppe og med mindst 5 års erfaring fra egen praksis. Det forventes at deltagerne i løbet af seminarerne bringer materiale til supervision.

Omfang: Seminarerne løber over 3 år med tre internatkurser per år (november, februar og april) i alt 9 seminarer, forløbende fra torsdag middag til lørdag middag.

Undervisere: På seminarerne vil der være 3 faste lærere: Overlæge, speciallæge i psykiatri Tove Mathiesen, overlæge, speciallæge i almen medicin Erik Pedersen, speciallæge i almen medicin og tidligere formand for Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis Jørgen Strøbech, samt gæstelærer overlæge ved Børne- og Ungdomsspykiatrisk Hospital, Århus, dipl. gruppeanalytiker Peter Raumding på seminaret, 15-17/3 2018.

Tid: 2-4/11 2017, 1-3/2 og 15-17/3 2018.

Sted: Liselund, Slagelse.

Pris for medlemmer af selskabet: 10.800,-/ ikke medlemmer 12.300,- per seminar inkl. overnatning og forplejning.
Kursusafgift betales forud for 1 år. Prisstigning under forløbet kan forekomme. Der ydes tilskud fra efteruddannelsesfonden.

Yderligere oplysninger: www.samtaleogsupervision.dk eller ved henvendelse til Jørgen Strøbech på e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Tilmelding: I år kan der optages 9 kursister, hvorfor tilmelding bør ske snarest og senest 1.11.2017 på e-mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

    Klik her for printvenlig annonce for Seminarer i Supervision

 

Workshop med supervision af supervision

4. workshop for supervisorer

den 24. november 2017 kl. 9-17 på Liselund, Slagelse


”Contemporary supervision” – hvordan?


Hop til aktivitetslisten for nærmere beskrivelse

Målgruppe: Alle, som er supervisorer for praktiserende læger og/eller uddannelseslæger. Sted: Liselund ved Slagelse.

Tilmeldingfrist: Senest 30-09-2017
Pris: 2.000 kr. for medlemmer af selskabet og 2.500 kr. for ikke-medelmmer (forventes godkendt som en kursusdag).
Kursusledere: Jørgen Strøbech og Jan-Helge Larsen ( Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ).

Tilmelding til kursussekretær: Kamilla Skou Sørensen, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.